DUYURULAR
                                                                                                                              2. DUYURU
                                                                                                                               06.10.2017 
                                                                                                                     ALO 140 KAMU SPOTU 
        EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLATILAN "ALO 140 SUNUCULAR VE "ALO 140 ÜNLÜLER" ADLI SPOT FİLMLER www.rtuk.gov.tr İNTERNET ADRESİNDE YER ALAN "SPOT FİLMLER- KAMU SPOTU" BÖLÜMÜNE EKLENMİŞTİR                   
 
 
                                                                                                                            1. DUYURU
                                                                                                                              18.07.2017
 
OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNA
ELEKTRONİK ORTAMDA BAŞVURU USULÜ HAKKINDA DUYURU
Bilindiği üzere, 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuştur. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar 12.07.2017 tarihli mükerrer Resmi Gazetede ilan edilmiştir.
Komisyona doğrudan başvuru yapılmayacak olup, başvurular valilikler veya ilgili kurumlar vasıtasıyla yapılacaktır.
Başvurular, https://ohalkomjsyonu.basbakanlikxgov.tr/ adresinde bulunan ve elektronik ortamda hazırlanan başvuru formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Başvurular 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü başlayıp altmış (60) günlük sürenin bitimi olan 14 Eylül 2017 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
Yukarıda belirtilen Internet sitesindeki elektronik başvuru sistemine giriş yapıldıktan sonra, başvurucunun Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve diğer gerekli bilgiler formun ilgili bölümlerine yazılacaktır. Başvuru konusuna ilişkin sistemde bulunan bilgiler otomatik olarak görülecektir. Aynca formun başvuru dilekçesi bölümüne, on (10) sayfayı geçmemek üzere talep konusu hakkındaki beyanlar yazılabilecektir. Bu şekilde doldurulan başvuru formunun çıktısı alınıp imzalandıktan sonra, bu form ve ekinde ibraz edilecek belgeler Valiliklere veya bakanlıkların merkez teşkilatına teslim edilecek olup ilgili görevli tarafından yapılacak onay işleminden sonra başvuru işlemi tamamlanacaktır.
Başvurular şahsen veya kanunen yetkili kişiler tarafından yapılacaktır.
Duyurulur.