KARAKOYUNLU KAYMAKAMLIĞINDAN DUYURLUR.
 
 
 
 

KARAKOYUNLU İLÇESİ KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNİN 30.05.2018 TARİHİNDE  YAPILACAK OLAN OLAĞAN  MECLİS TOPLANTISININ GÜNDEMİ                                                       

 
 
 
  1. İstiklal Marşı ve Saygı duruşu
  2. Birlik Başkanı Kamil GÜZEL’ in açılış konuşması.
  3. Mayıs 2018 - Mayıs 2019 dönemi için birlik encümenin seçimi,
  4. Encümen üyelerinin izinli veya görevli olması halinde yerlerine yedek üye seçimi,
  5. Kâtip Üye Seçimi
  6. İhtisas komisyonlarının seçimi;
a) Plan ve Bütçe komisyon
b)İmar Komisyonu
c) Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu
d) Tarım ve Köy Hizmetleri Komisyonu
  1. 2017 yılı kesin hesabın görüşülmesi.
  2. Kapanış.